S pánom Mandíkom spolupracujeme pri tvorbe štruktúry, obsahu, funkcionality, architektúry a dizajnu našej webovej stránky od roku 1998. Prešli sme spolu dlhú cestu zosúlaďovania našich predstáv, užívateľského komfortu pre obec a pre používateľov, prispôsobovania legislatíve, zákonným podmienkam prevádzky, štandardov informačných systémov verejnej správy s reálnymi možnosťami informačného systému. Po celú dobu bol jeho prístup profesionálny a komunikácia na vysokej odbornej aj ľudskej úrovni. Bol pre nás nielen oporou, ale aj iniciátorom zlepšení a viacerých modernizácií webu. V priebehu dvoch desaťročí táto spolupráca priniesla našej obci nemálo pozitívnych reakcií na kvalitu stránky, ale najmä spokojnosť klientov – občanov. Nielenže sa stále zvyšuje návštevnosť našej stránky, ale spätne sa vytvára prirodzený tlak na zlepšovanie našich služieb. Prajem pánu Mandíkovi naďalej veľa úspechov v práci, ktorá ho baví.

0
0
image
https://mandzik.sk/wp-content/themes/aspen/
https://mandzik.sk/
#d8d8d8
style2
paged
Čítam príspevky...
/home/pv028500/www_root/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
on
on
off